Điểm tin giao dịch 03.10.2018

03/10/2018 15:49

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
03/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.020,40 1,61 0,16% 3.993,83      
VN30   990,60 2,72 0,28% 2.130,21      
VNMIDCAP 1.069,64 3,86 0,36% 887,89      
VNSMALLCAP 861,74 2,80 0,33% 440,00      
VN100   946,85 2,70 0,29% 3.018,10      
VNALLSHARE 942,04 2,68 0,29% 3.458,10      
VNCOND 1.096,43 15,06 1,39% 212,33      
VNCONS 906,21 -2,35 -0,26% 514,11      
VNENE   684,12 -1,81 -0,26% 147,48      
VNFIN   859,20 3,54 0,41% 739,61      
VNHEAL 1.103,34 -0,72 -0,07% 19,46      
VNIND   691,38 1,00 0,14% 547,70      
VNIT   808,45 3,46 0,43% 34,15      
VNMAT 1.188,70 0,28 0,02% 472,30      
VNREAL 1.294,81 6,90 0,54% 685,76      
VNUTI   885,39 8,05 0,92% 59,62      
VNXALLSHARE 1.430,38 3,03 0,21% 4.057,18      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
160.155.660 3.493      
Thỏa thuận
Put though
14.234.728 500      
Tổng
Total
174.390.388 3.994      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 16.349.910 HVG 7,00% HTL -6,94%    
2 HSG 6.776.680 APC 6,99% BBC -6,92%    
3 HPG 5.411.960 HID 6,97% CIG -6,89%    
4 PVD 5.188.810 UDC 6,96% MDG -6,83%    
5 FLC 4.532.830 AGF 6,96% BRC -6,71%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.763.450 6,17% 9.212.970 5,28% 1.550.480    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
419 10,50% 462 11,57% -43    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.032.640 VNM 253 STB 2.493.220    
2 STB 2.564.820 HPG 167 KBC 827.070    
3 VNM 1.846.240 VHM 63 KDC 391.000    
4 PVD 1.268.470 STB 36 HPG 376.720    
5 DXG 1.123.370 DXG 32 BMP 281.130    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VMD VMD giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 18/10/2018.
2 DLG DLG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:5 (số lượng dự kiến: 14.252.890 cp).
3 NLG NLG niêm yết và giao dịch bổ sung 1.680.616 cp (ESOP) tại HOSE ngày 03/10/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/09/2018.
4 PHC PHC (CTCP xây dựng phục hưng Holdings) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 03/10/2018 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 20.839.956 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 16.300 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/09/2018.
5 TLG TLG nhận quyết định niêm yết bổ sung 15.166.597 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/10/2018.
6 VCI VCI nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.000.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/10/2018.