Điểm tin giao dịch 09.10.2018

09/10/2018 15:40

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 996,19 0,07 0,01% 4.332,75      
VN30   967,37 -2,91 -0,30% 2.392,11      
VNMIDCAP 1.059,08 -2,84 -0,27% 1.026,65      
VNSMALLCAP 857,36 -0,03 0,00% 346,08      
VN100   926,11 -2,93 -0,32% 3.418,77      
VNALLSHARE 921,44 -2,93 -0,32% 3.764,85      
VNCOND 1.103,95 10,82 0,99% 253,85      
VNCONS 870,44 -11,01 -1,25% 417,08      
VNENE   659,77 7,34 1,13% 92,38      
VNFIN   839,14 -8,92 -1,05% 967,17      
VNHEAL 1.069,59 -10,02 -0,93% 45,81      
VNIND   692,69 3,85 0,56% 563,23      
VNIT   793,95 -5,28 -0,66% 61,37      
VNMAT 1.180,02 -5,01 -0,42% 470,39      
VNREAL 1.249,82 1,45 0,12% 845,82      
VNUTI   869,34 9,78 1,14% 32,79      
VNXALLSHARE 1.401,59 -4,24 -0,30% 4.367,64      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
178.954.450 3.547      
Thỏa thuận
Put though
23.639.617 786      
Tổng
Total
202.594.067 4.333      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 21.880.180 SGT 6,99% VPD -8,92%    
2 STB 19.464.630 SVT 6,96% SII -6,99%    
3 MBB 12.851.160 BTT 6,91% TTF -6,99%    
4 HSG 6.799.750 C47 6,88% DAT -6,96%    
5 SBT 5.229.810 CLG 6,82% DTA -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.065.180 3,49% 9.692.820 4,78% -2.627.640    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
286 6,59% 410 9,46% -124    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.468.570 VNM 108 KBC 920.790    
2 DLG 2.125.650 HPG 101 GEX 500.450    
3 AAA 1.538.640 VIC 79 SBT 470.080    
4 KBC 920.790 MSN 74 HHS 276.800    
5 MSN 824.060 PNJ 46 BID 195.060    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VPD VPD giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 31/10/2018; và trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:4 (số lượng dự kiến: 4.099.723 cp).
2 AAA AAA nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.000.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/10/2018.