Điểm tin giao dịch 15.10.2018

15/10/2018 15:34

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 951,64 -18,44 -1,90% 3.455,68      
VN30   928,55 -14,94 -1,58% 1.763,45      
VNMIDCAP 1.004,27 -10,82 -1,07% 897,90      
VNSMALLCAP 824,16 -7,08 -0,85% 244,08      
VN100   887,38 -13,26 -1,47% 2.661,35      
VNALLSHARE 883,76 -12,82 -1,43% 2.905,43      
VNCOND 1.063,62 -17,74 -1,64% 257,11      
VNCONS 826,54 -17,78 -2,11% 388,32      
VNENE   608,58 -12,14 -1,96% 101,76      
VNFIN   791,24 -13,45 -1,67% 509,01      
VNHEAL 1.061,41 -1,44 -0,14% 14,90      
VNIND   662,98 -8,83 -1,31% 380,30      
VNIT   762,80 -13,44 -1,73% 33,36      
VNMAT 1.143,68 -14,69 -1,27% 343,57      
VNREAL 1.225,42 -6,55 -0,53% 801,91      
VNUTI   841,30 -24,82 -2,87% 64,67      
VNXALLSHARE 1.342,83 -19,40 -1,42% 3.371,48      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
123.102.110 2.768      
Thỏa thuận
Put though
21.203.898 688      
Tổng
Total
144.306.008 3.456      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 7.882.090 TCO 6,98% TDG -20,51%    
2 PDR 7.361.040 PIT 6,97% PXT -6,98%    
3 FLC 5.471.210 HOT 6,96% CLG -6,98%    
4 SCR 4.849.180 TNT 6,96% HCD -6,95%    
5 MBB 4.251.170 RIC 6,93% DTA -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18.838.560 13,05% 15.535.950 10,77% 3.302.610    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
584 16,89% 517 14,97% 66    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 STB 3.324.690 MSN 158 STB 2.745.970    
2 HPG 2.565.250 HPG 104 HBC 1.488.060    
3 MSN 1.983.300 VHM 87 HPG 1.135.730    
4 HQC 1.547.060 VNM 75 DXG 749.080    
5 HBC 1.512.140 STB 43 SSI 698.480    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TLG TLG giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ tháng 10/2018.
2 TDG TDG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2016 (10%) và năm 2017 (20%) bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30% (số lượng dự kiến: 3.870.000 cp).