HOSE: Bộ chỉ số VNX-Index kỳ tháng 10/2018, hiệu lực ngày 22/10/2018

15/10/2018 13:57

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của Bộ chỉ số VNX-Index kỳ tháng 10/2018, hiệu lực ngày 22/10/2018, chi tiết file đính kèm.