Điểm tin giao dịch 16.10.2018

16/10/2018 15:43

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 963,37 11,73 1,23% 3.829,79      
VN30   939,41 10,86 1,17% 2.184,94      
VNMIDCAP 1.012,04 7,77 0,77% 739,06      
VNSMALLCAP 831,40 7,24 0,88% 276,85      
VN100   897,27 9,89 1,11% 2.924,00      
VNALLSHARE 893,80 10,04 1,14% 3.200,85      
VNCOND 1.077,67 14,05 1,32% 140,89      
VNCONS 828,66 2,12 0,26% 652,16      
VNENE   616,68 8,10 1,33% 65,78      
VNFIN   802,80 11,56 1,46% 554,14      
VNHEAL 1.059,81 -1,60 -0,15% 4,97      
VNIND   662,58 -0,40 -0,06% 512,24      
VNIT   767,13 4,33 0,57% 42,28      
VNMAT 1.155,31 11,63 1,02% 261,18      
VNREAL 1.256,09 30,67 2,50% 906,21      
VNUTI   851,48 10,18 1,21% 45,76      
VNXALLSHARE 1.358,01 15,18 1,13% 3.775,76      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
117.735.940 2.710      
Thỏa thuận
Put though
31.396.760 1.120      
Tổng
Total
149.132.700 3.830      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 9.787.750 CMV 6,99% HCD -6,96%    
2 SAM 8.522.972 HTT 6,97% ABT -6,93%    
3 MBB 6.072.870 HAX 6,96% ATG -6,92%    
4 VIC 4.990.118 IJC 6,94% SII -6,87%    
5 DLG 4.363.820 HU1 6,92% SJF -6,74%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
19.529.989 13,10% 17.881.099 11,99% 1.648.890    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.144 29,88% 1.143 29,86% 1    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VIC 8.036.536 VIC 769 HBC 1.301.150    
2 VNM 5.188.160 VNM 654 STB 811.860    
3 VHM 3.682.590 VHM 275 NKG 800.300    
4 MBB 3.094.000 MSN 61 DXG 679.890    
5 SBT 1.741.280 MBB 61 SBT 641.820    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HLG HLG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 16/11/2018 tại 68 Nguyễn Trung Trực, Bến Lức, Long An.
2 SAB SAB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 31/10/2018.
3 KDH KDH niêm yết và giao dịch bổ sung 19.391.036 cp (ESOP) tại HOSE ngày 16/10/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/10/2018.