Điểm tin giao dịch 17.10.2018

17/10/2018 15:37

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 971,60 8,23 0,85% 3.808,13      
VN30   945,91 6,50 0,69% 2.150,38      
VNMIDCAP 1.020,43 8,39 0,83% 776,92      
VNSMALLCAP 834,75 3,35 0,40% 276,11      
VN100   903,68 6,41 0,71% 2.927,30      
VNALLSHARE 899,97 6,17 0,69% 3.203,41      
VNCOND 1.082,22 4,55 0,42% 158,60      
VNCONS 836,92 8,26 1,00% 440,89      
VNENE   624,81 8,13 1,32% 140,50      
VNFIN   805,67 2,87 0,36% 683,11      
VNHEAL 1.058,99 -0,82 -0,08% 10,70      
VNIND   669,03 6,45 0,97% 570,07      
VNIT   772,98 5,85 0,76% 35,41      
VNMAT 1.161,52 6,21 0,54% 421,06      
VNREAL 1.263,98 7,89 0,63% 611,54      
VNUTI   854,85 3,37 0,40% 121,72      
VNXALLSHARE 1.367,62 9,61 0,71% 3.805,34      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
137.768.810 3.209      
Thỏa thuận
Put though
14.505.323 599      
Tổng
Total
152.274.133 3.808      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 8.921.720 TTF 6,99% SKG -6,99%    
2 MBB 7.084.300 HTT 6,98% LMH -6,98%    
3 HPG 6.199.430 YEG 6,97% APC -6,97%    
4 SBT 5.805.911 HVG 6,96% HCD -6,94%    
5 HAG 4.971.490 DHM 6,96% HAS -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.694.370 7,68% 10.483.380 6,88% 1.210.990    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
549 14,42% 629 16,51% -80    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.670.710 VHM 159 HBC 1.206.340    
2 VHM 2.083.830 GAS 157 BID 1.137.070    
3 GAS 1.337.110 VNM 138 NKG 799.800    
4 HBC 1.250.780 HPG 109 HPG 299.210    
5 BID 1.241.210 VIC 102 DXG 294.940    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VRC VRC chính thức giao dịch bổ sung 25.476.526 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/11/2017.
2 LCG LCG chính thức giao dịch bổ sung 1.750.044 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2017.
3 NKG NKG chính thức giao dịch bổ sung 30.000.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/12/2017.
4 CTI CTI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 28/12/2018.
5 HDG HDG nhận quyết định niêm yết bổ sung 18.983.956 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/10/2018.