Điểm tin giao dịch 18.10.2018

18/10/2018 15:40

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 963,47 -8,13 -0,84% 3.258,35      
VN30   937,54 -8,37 -0,88% 1.751,14      
VNMIDCAP 1.009,77 -10,66 -1,04% 675,46      
VNSMALLCAP 831,69 -3,06 -0,37% 309,02      
VN100   895,62 -8,06 -0,89% 2.426,59      
VNALLSHARE 892,45 -7,52 -0,84% 2.735,61      
VNCOND 1.074,08 -8,14 -0,75% 186,80      
VNCONS 830,27 -6,65 -0,79% 264,70      
VNENE   620,31 -4,50 -0,72% 73,36      
VNFIN   795,07 -10,60 -1,32% 604,42      
VNHEAL 1.053,37 -5,62 -0,53% 5,99      
VNIND   661,74 -7,29 -1,09% 503,70      
VNIT   772,12 -0,86 -0,11% 43,30      
VNMAT 1.160,12 -1,40 -0,12% 322,78      
VNREAL 1.255,95 -8,03 -0,64% 675,02      
VNUTI   841,77 -13,08 -1,53% 47,87      
VNXALLSHARE 1.356,11 -11,51 -0,84% 3.319,23      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
126.109.950 2.697      
Thỏa thuận
Put though
19.349.457 562      
Tổng
Total
145.459.407 3.258      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 14.182.290 QBS 7,00% DTT -7,00%    
2 SAM 5.818.650 CLG 6,99% TPC -6,96%    
3 HBC 5.414.300 HCD 6,99% SC5 -6,95%    
4 NVT 4.521.110 AGF 6,93% APG -6,92%    
5 MBB 4.181.130 NAV 6,91% VSI -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.656.310 8,01% 7.994.960 5,50% 3.661.350    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
437 13,40% 345 10,59% 92    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.763.370 VIC 158 STB 2.138.580    
2 STB 2.208.340 HPG 113 BID 1.028.650    
3 VIC 1.596.320 VCB 75 HBC 860.000    
4 VCB 1.280.510 VNM 74 SSI 731.920    
5 DLG 1.183.980 BID 39 HPG 670.730    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TCT TCT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 30/10/2018.
2 AAA AAA niêm yết và giao dịch bổ sung 4.000.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 18/10/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/10/2018.
3 FIR FIR (CTCP Địa ốc First Real) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 18/10/2018 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 13.000.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.000 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/10/2018.