Điểm tin giao dịch 22.10.2018

22/10/2018 15:27

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 953,51 -4,85 -0,51% 3.642,61      
VN30   922,75 -8,94 -0,96% 1.833,50      
VNMIDCAP 993,50 -15,84 -1,57% 949,92      
VNSMALLCAP 822,13 -7,57 -0,91% 321,82      
VN100   882,08 -9,31 -1,04% 2.783,41      
VNALLSHARE 879,50 -9,14 -1,03% 3.105,23      
VNCOND 1.054,67 -14,11 -1,32% 214,41      
VNCONS 829,85 -6,11 -0,73% 451,67      
VNENE   601,03 -11,35 -1,85% 81,06      
VNFIN   776,12 -16,33 -2,06% 556,81      
VNHEAL 1.035,15 -3,50 -0,34% 7,85      
VNIND   639,48 -11,11 -1,71% 596,41      
VNIT   766,02 2,92 0,38% 34,51      
VNMAT 1.138,38 -15,81 -1,37% 290,31      
VNREAL 1.251,37 0,35 0,03% 792,15      
VNUTI   823,59 -5,63 -0,68% 66,74      
VNXALLSHARE 1.339,78 -11,65 -0,86% 3.686,92      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
133.005.070 3.029      
Thỏa thuận
Put though
14.526.379 614      
Tổng
Total
147.531.449 3.643      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 8.687.300 HAS 7,00% RDP -12,84%    
2 DIG 7.334.150 CMV 6,97% SVI -7,00%    
3 FLC 4.714.200 VHC 6,93% HRC -7,00%    
4 NVL 4.004.330 DTT 6,93% DTA -7,00%    
5 MBB 3.955.760 BTT 6,92% DIG -6,97%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.368.860 7,71% 12.780.490 8,66% -1.411.630    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
523 14,35% 610 16,75% -88    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 BID 2.653.260 VNM 267 BID 2.477.520    
2 VNM 2.242.330 VJC 133 HBC 872.890    
3 SBT 1.301.500 BID 93 DXG 505.890    
4 SSI 1.053.360 VIC 87 NKG 500.200    
5 VJC 1.026.120 MSN 76 SBT 428.920    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 KDH KDH chính thức giao dịch bổ sung 8.400.151 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/11/2017.
2 PC1 PC1 chính thức giao dịch bổ sung 17.611.522 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/11/2017.
3 RDP RDP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (số lượng dự kiến: 5.657.215 cp).
4 CII CII11803 (Trái phiếu CII072019) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 22/10/2018 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 5.800.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/10/2018.
5 VPB VPB nhận quyết định niêm yết bổ sung 33.695.094 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/10/2018.