HOSE: Cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 22/10/2018 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index và Chỉ số Phát triển Bền vững để chính thức áp dụng từ ngày 22/10/2018 đến 25/01/2019

22/10/2018 09:03

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 22/10/2018 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index và Chỉ số Phát triển Bền vững để chính thức áp dụng từ ngày 22/10/2018 đến 25/01/2019, chi tiết như sau:

 

Stt

cổ phiếu

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

1

CTS

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

106.401.487

2

DAG

CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á

51.793.792

3

HDG

CTCP Tập Đoàn Hà Đô

94.919.409

4

LCG

CTCP Licogi 6

97.999.662

5

LDG

CTCP Đầu Tư LDG

190.614.454

6

RDP

CTCP Nhựa Rạng Đông

33.943.291

7

TLD

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

18.719.788

8

VND

CTCP Chứng khoán Vndirect

216.481.621

9

VPB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

2.456.748.366

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 15/10/2018 không thay đổi