HOSE: Cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 22/10/2018 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index kỳ đổi rổ tháng 10/2018

22/10/2018 09:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 22/10/2018 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index kỳ đổi rổ tháng 10/2018 như sau:

Stt

cổ phiếu

Sở giao dịch

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

1

CTS

HOSE

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

106.401.487

2

DAG

HOSE

CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á

51.793.792

3

HDG

HOSE

CTCP Tập Đoàn Hà Đô

94.919.409

4

LCG

HOSE

CTCP Licogi 16

97.999.662

5

LDG

HOSE

CTCP Đầu Tư LDG

190.614.454

6

RDP

HOSE

CTCP Nhựa Rạng Đông

33.943.291

7

S99

HNX

CTCP SCI

40.791.596

8

TLD

HOSE

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

18.719.788

9

TMS

HOSE

CTCP Transimex

47.509.416

10

VND

HOSE

CTCP Chứng khoán Vndirect

216.481.621

11

VPB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

2.456.748.366

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 15/10/2018 không thay đổi