Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán GEP02_ACMP2

23/10/2018 16:30

Giới thiệu về GEP02_ACMP2

Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014 khuyến khích các công ty cổ phần áp dụng thông lệ quản trị tốt của quốc tế bằng cách đưa ra hai lựa chọn cho doanh nghiệp: (i) giữ nguyên mô hình Ban kiểm soát hiện có; hoặc (ii) thành lập một Ủy ban Kiểm toán (Ban kiểm toán nội bộ) trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) với yêu cầu tối thiểu có 20% thành viên độc lập trong HĐQT. Mô hình Ủy ban Kiểm toán (UBKT) ở nhiều nước đã chứng minh được tính hiệu quả đối với các hoạt động quản trị công ty. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay mới chỉ có một số ít các công ty tiên phong thay đổi và áp dụng mô hình có Ủy ban kiểm toán. Trên thực tế, các công ty cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc chuyển đổi và thực hiện do thiếu các văn bản hướng dẫn cũng như các kinh nghiệm thực tiễn triển khai. Viện thành viên Hội đồng Quản trị (VIOD) xin trân trọng giới thiệu “Chương trình chuyên sâu về Ủy ban kiểm toán” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai mô hình này tại Việt Nam.
Chương trình này được VIOD, hợp tác cùng IFC và PwC thiết kế phiên bản tiếng Việt cho các công ty Việt Nam, dựa trên Chương trình ACMP gốc phiên bản tiếng Anh của IFC đã được VIOD cho ra mắt lần đầu tiên vào cuối tháng 5 năm 2018.