Điểm tin giao dịch 23.10.2018

23/10/2018 15:20

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
23/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 939,68 -13,83 -1,45% 5.019,27      
VN30   908,00 -14,75 -1,60% 2.850,05      
VNMIDCAP 972,50 -21,00 -2,11% 968,69      
VNSMALLCAP 811,44 -10,69 -1,30% 360,65      
VN100   867,42 -14,66 -1,66% 3.818,74      
VNALLSHARE 865,13 -14,37 -1,63% 4.179,39      
VNCOND 1.022,61 -32,06 -3,04% 271,65      
VNCONS 817,64 -12,21 -1,47% 702,60      
VNENE   577,22 -23,81 -3,96% 139,74      
VNFIN   762,05 -14,07 -1,81% 984,23      
VNHEAL 1.030,42 -4,73 -0,46% 5,50      
VNIND   626,49 -12,99 -2,03% 510,31      
VNIT   749,65 -16,37 -2,14% 64,20      
VNMAT 1.118,80 -19,58 -1,72% 637,62      
VNREAL 1.241,29 -10,08 -0,81% 782,66      
VNUTI   809,08 -14,51 -1,76% 69,75      
VNXALLSHARE 1.317,75 -22,03 -1,64% 5.051,67      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
181.840.880 4.063      
Thỏa thuận
Put though
21.096.335 957      
Tổng
Total
202.937.215 5.019      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 10.182.340 FIR 6,99% SCR -10,59%    
2 STB 9.767.110 CMX 6,95% MHC -6,98%    
3 FLC 9.106.960 DTT 6,91% TCO -6,98%    
4 VPB 8.329.880 HOT 6,88% SC5 -6,96%    
5 MBB 7.834.000 CMV 6,77% PXT -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.670.470 7,23% 14.245.770 7,02% 424.700    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
610 12,16% 673 13,41% -63    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.363.210 VNM 320 SBT 1.728.420    
2 VNM 2.669.770 MSN 197 BID 1.165.860    
3 MSN 2.535.050 HPG 172 SSI 434.310    
4 SSI 1.965.110 BID 66 DXG 343.160    
5 BID 1.891.400 VCB 65 STB 274.190    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SCR SCR giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 07% (số lượng dự kiến: 22.192.282 cp).
2 GIL GIL nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.151.237 cp (trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/10/2018.