Điểm tin giao dịch 24.10.2018

24/10/2018 15:37

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 922,73 -16,95 -1,80% 3.542,37      
VN30   896,50 -11,50 -1,27% 2.115,80      
VNMIDCAP 959,35 -13,15 -1,35% 693,29      
VNSMALLCAP 806,90 -4,54 -0,56% 268,97      
VN100   856,63 -10,79 -1,24% 2.809,09      
VNALLSHARE 854,77 -10,36 -1,20% 3.078,06      
VNCOND 998,27 -24,34 -2,38% 199,16      
VNCONS 807,75 -9,89 -1,21% 574,17      
VNENE   556,04 -21,18 -3,67% 110,04      
VNFIN   752,78 -9,27 -1,22% 564,28      
VNHEAL 1.024,12 -6,30 -0,61% 4,50      
VNIND   618,79 -7,70 -1,23% 387,85      
VNIT   741,49 -8,16 -1,09% 40,54      
VNMAT 1.106,33 -12,47 -1,11% 391,21      
VNREAL 1.237,07 -4,22 -0,34% 698,48      
VNUTI   775,97 -33,11 -4,09% 98,56      
VNXALLSHARE 1.300,92 -16,83 -1,28% 3.710,59      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
132.105.240 2.943      
Thỏa thuận
Put though
17.240.883 599      
Tổng
Total
149.346.123 3.542      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 6.594.420 BTT 6,99% TNA -57,02%    
2 HSG 5.547.080 CMX 6,96% DPR -7,41%    
3 HPG 5.213.790 ABT 6,93% MCG -6,98%    
4 SBT 4.437.484 ASM 6,90% TGG -6,95%    
5 SSI 4.276.680 HVG 6,87% GAS -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.954.992 6,67% 10.607.662 7,10% -652.670    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
386 10,90% 503 14,20% -117    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.577.090 VNM 169 STB 1.573.230    
2 STB 1.657.570 HPG 141 SSI 765.260    
3 MSN 1.534.090 MSN 116 HPG 713.250    
4 VNM 1.379.040 VHM 58 VND 389.200    
5 SSI 851.760 VCB 40 VCB 351.110    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DPR DPR giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 30/11/2018.
2 TNA TNA giao dịch không hưởng quyền –  phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 100:139 (số lượng dự kiến: 17.080.000 cp).
3 TDM TDM (CTCP nước Thủ Dầu Một) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 24/10/2018 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 81.200.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 19.840 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/10/2018.
4 S4A S4A giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%, ngày thanh toán: 05/11/2018.
5 KDH KDH nhận quyết định niêm yết bổ sung 6.800.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/10/2018.
6 HSL HSL nhận quyết định niêm yết bổ sung 12.600.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/10/2018.