Điểm tin giao dịch 25.10.2018

25/10/2018 15:33

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
25/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 910,17 -12,56 -1,36% 4.326,92      
VN30   888,86 -7,64 -0,85% 2.226,31      
VNMIDCAP 948,91 -10,44 -1,09% 932,00      
VNSMALLCAP 798,27 -8,63 -1,07% 262,40      
VN100   848,46 -8,17 -0,95% 3.158,31      
VNALLSHARE 846,44 -8,33 -0,97% 3.420,71      
VNCOND 979,40 -18,87 -1,89% 216,05      
VNCONS 802,73 -5,02 -0,62% 590,17      
VNENE   561,73 5,69 1,02% 125,65      
VNFIN   743,14 -9,64 -1,28% 689,84      
VNHEAL 1.017,86 -6,26 -0,61% 7,62      
VNIND   613,81 -4,98 -0,80% 465,32      
VNIT   728,76 -12,73 -1,72% 47,34      
VNMAT 1.096,46 -9,87 -0,89% 526,25      
VNREAL 1.220,15 -16,92 -1,37% 646,43      
VNUTI   776,32 0,35 0,05% 96,00      
VNXALLSHARE 1.284,20 -16,72 -1,29% 4.298,41      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
163.619.880 3.602      
Thỏa thuận
Put though
14.151.560 725      
Tổng
Total
177.771.440 4.327      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 7.241.940 HAS 7,00% NAV -6,98%    
2 STB 6.220.000 FIR 6,91% UDC -6,97%    
3 FLC 5.844.450 DXV 6,89% RIC -6,97%    
4 VPB 5.715.420 D2D 6,88% DPG -6,96%    
5 MBB 5.571.150 HLG 6,81% TMT -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.141.850 6,27% 14.130.900 7,95% -2.989.050    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
460 10,63% 622 14,37% -162    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.414.880 HPG 169 SSI 1.384.440    
2 SSI 2.124.200 VNM 149 CTI 635.000    
3 MSN 1.737.300 MSN 129 VRE 382.720    
4 BID 1.607.910 VHM 83 NT2 321.500    
5 VNM 1.249.490 SSI 58 VCB 283.990    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DAH DAH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 15/11/2018.
2 CMG CMG nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.713.257 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/10/2018.
3 CTS CTS nhận quyết định niêm yết bổ sung 8.783.640 cp (trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/10/2018.