Điểm tin giao dịch 26.10.2018

26/10/2018 15:34

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 900,82 -9,35 -1,03% 3.228,85      
VN30   881,06 -7,80 -0,88% 1.681,30      
VNMIDCAP 938,62 -10,29 -1,08% 735,55      
VNSMALLCAP 795,33 -2,94 -0,37% 270,95      
VN100   841,20 -7,26 -0,86% 2.416,86      
VNALLSHARE 839,56 -6,88 -0,81% 2.687,81      
VNCOND 948,57 -30,83 -3,15% 231,49      
VNCONS 803,94 1,21 0,15% 369,31      
VNENE   553,83 -7,90 -1,41% 100,70      
VNFIN   729,86 -13,28 -1,79% 492,20      
VNHEAL 1.016,21 -1,65 -0,16% 7,00      
VNIND   613,08 -0,73 -0,12% 466,65      
VNIT   724,97 -3,79 -0,52% 56,54      
VNMAT 1.095,10 -1,36 -0,12% 362,84      
VNREAL 1.210,17 -9,98 -0,82% 516,95      
VNUTI   775,76 -0,56 -0,07% 73,51      
VNXALLSHARE 1.270,94 -13,26 -1,03% 3.383,63      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
133.621.650 2.866      
Thỏa thuận
Put though
23.722.143 363      
Tổng
Total
157.343.793 3.229      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 SAM 10.743.194 CMX 7,00% PHC -9,43%    
2 ITA 6.092.070 GMD 6,97% HCD -7,00%    
3 FLC 5.865.780 FIR 6,97% SSC -6,97%    
4 STB 5.793.540 HSL 6,92% VCI -6,93%    
5 MBB 5.357.040 VSI 6,91% TIE -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.748.140 7,47% 10.625.830 6,75% 1.122.310    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
462 14,30% 453 14,02% 9    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.832.450 HPG 111 GMD 1.450.450    
2 HDB 2.569.830 HDB 89 BID 781.750    
3 GMD 1.450.450 VNM 76 STB 682.830    
4 STB 1.200.010 SAB 64 SSI 438.360    
5 SSI 1.030.300 VIC 52 VRE 378.990    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PHC PHC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12% (số lượng dự kiến: 2.507.994 cp).
2 VPH VPH nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.220.000 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/10/2018.