Điểm tin giao dịch 29.10.2018

29/10/2018 15:42

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 888,82 -12,00 -1,33% 3.211,69      
VN30   874,43 -6,63 -0,75% 1.555,11      
VNMIDCAP 931,76 -6,86 -0,73% 698,75      
VNSMALLCAP 791,03 -4,30 -0,54% 193,45      
VN100   835,14 -6,06 -0,72% 2.253,86      
VNALLSHARE 833,65 -5,91 -0,70% 2.447,30      
VNCOND 927,39 -21,18 -2,23% 194,44      
VNCONS 799,09 -4,85 -0,60% 291,61      
VNENE   550,99 -2,84 -0,51% 62,12      
VNFIN   720,86 -9,00 -1,23% 515,33      
VNHEAL 1.010,20 -6,01 -0,59% 8,44      
VNIND   609,40 -3,68 -0,60% 347,28      
VNIT   727,82 2,85 0,39% 33,26      
VNMAT 1.090,86 -4,24 -0,39% 303,93      
VNREAL 1.208,72 -1,45 -0,12% 587,22      
VNUTI   753,84 -21,92 -2,83% 96,17      
VNXALLSHARE 1.259,24 -11,70 -0,92% 3.047,15      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
113.424.680 2.451      
Thỏa thuận
Put though
26.568.308 761      
Tổng
Total
139.992.988 3.212      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 8.140.406 FIR 6,98% TDC -13,59%    
2 KBC 6.570.770 HSL 6,95% TGG -7,00%    
3 STB 6.413.127 BRC 6,95% HCD -6,99%    
4 FLC 5.725.220 ACL 6,90% DXV -6,96%    
5 VPB 5.446.670 SC5 6,90% SII -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.101.796 6,50% 10.974.116 7,84% -1.872.320    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
338 10,52% 403 12,54% -65    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 NT2 2.770.800 VHM 75 GMD 913.420    
2 HPG 1.682.720 NT2 67 SSI 331.650    
3 NLG 1.653.626 HPG 65 HSG 308.220    
4 VRE 1.277.310 NLG 50 KDH 274.910    
5 VHM 1.217.560 VNM 48 VND 89.400    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 AAM AAM giao dịch mua lại 2.400.000 cổ phiếu quỹ từ 29/10/2018 đến 27/11/2018.
2 TDC TDC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%, ngày thanh toán: 22/11/2018.
3 VPK VPK giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 22/11/2018 tại Khách sạn Thắng Lợi.
4 SMA SMA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 16/11/2018.