HOSE: HOSE và HNX tổ chức “Hội nghị Thành viên thường niên năm 2018”

29/10/2018 10:33

Ngày 26/10/2018, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) đã phối hợp tổ chức “Hội nghị Thành viên thường niên năm 2018” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và các Công ty Chứng khoán (CTCK) Thành viên cùng một số khách mời (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)