Điểm tin giao dịch 30.10.2018

30/10/2018 15:21

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
30/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 888,69 -0,13 -0,01% 2.936,18      
VN30   874,06 -0,37 -0,04% 1.481,79      
VNMIDCAP 925,97 -5,79 -0,62% 666,24      
VNSMALLCAP 789,15 -1,88 -0,24% 234,26      
VN100   833,37 -1,77 -0,21% 2.148,03      
VNALLSHARE 831,73 -1,92 -0,23% 2.382,29      
VNCOND 939,97 12,58 1,36% 177,38      
VNCONS 790,94 -8,15 -1,02% 371,01      
VNENE   557,02 6,03 1,09% 91,70      
VNFIN   723,43 2,57 0,36% 558,86      
VNHEAL 1.010,59 0,39 0,04% 10,54      
VNIND   610,61 1,21 0,20% 419,84      
VNIT   727,69 -0,13 -0,02% 29,96      
VNMAT 1.088,99 -1,87 -0,17% 257,05      
VNREAL 1.195,80 -12,92 -1,07% 397,51      
VNUTI   761,88 8,04 1,07% 59,81      
VNXALLSHARE 1.256,67 -2,57 -0,20% 3.034,31      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
119.547.410 2.513      
Thỏa thuận
Put though
13.768.938 423      
Tổng
Total
133.316.348 2.936      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 6.943.060 SVI 6,97% TGG -6,99%    
2 MBB 5.457.910 FIR 6,96% TIE -6,98%    
3 STB 5.088.100 HSL 6,95% TIX -6,96%    
4 ITA 4.756.970 AGF 6,94% DAT -6,92%    
5 PVD 3.765.030 HOT 6,94% MCG -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.381.713 7,04% 11.689.383 8,77% -2.307.670    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
326 11,09% 421 14,34% -95    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 3.685.440 VPB 80 GMD 569.870    
2 VRE 2.103.690 VRE 74 VCB 464.440    
3 SSI 1.829.130 VHM 56 KDC 397.580    
4 DXG 1.342.810 VNM 54 KDH 208.310    
5 BID 928.310 SSI 51 HSG 162.800    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DCL DCL chính thức giao dịch bổ sung 500.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/11/2017.
2 SBT SBT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 15/11/2018 tại Hội trường tầng 3, tòa nhà Thành Thành Nam.
3 VHM VHM11801 (Trái phiếu VHM72021) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/10/2018 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 20.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/10/2018.
4 HDG HDG niêm yết và giao dịch bổ sung 18.913.698 cp (tăng vốn và chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 30/10/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/10/2018.