Điểm tin giao dịch 31.10.2018

31/10/2018 15:38

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
31/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 914,76 26,07 2,93% 6.980,58      
VN30   901,57 27,51 3,15% 2.640,72      
VNMIDCAP 948,03 22,06 2,38% 964,53      
VNSMALLCAP 801,65 12,50 1,58% 320,51      
VN100   857,13 23,76 2,85% 3.605,24      
VNALLSHARE 854,56 22,83 2,74% 3.925,75      
VNCOND 983,67 43,70 4,65% 172,79      
VNCONS 799,91 8,97 1,13% 774,43      
VNENE   581,12 24,10 4,33% 107,05      
VNFIN   749,55 26,12 3,61% 630,96      
VNHEAL 1.020,42 9,83 0,97% 12,08      
VNIND   632,40 21,79 3,57% 552,95      
VNIT   744,20 16,51 2,27% 28,25      
VNMAT 1.120,58 31,59 2,90% 613,75      
VNREAL 1.220,10 24,30 2,03% 957,88      
VNUTI   788,86 26,98 3,54% 63,71      
VNXALLSHARE 1.292,58 35,91 2,86% 4.776,73      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
159.222.360 3.217      
Thỏa thuận
Put though
56.969.799 3.764      
Tổng
Total
216.192.159 6.981      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HSG 14.725.320 NTL 7,00% VRE -13,62%    
2 HPG 8.918.730 BIC 6,99% MCP -6,98%    
3 TTF 7.042.250 SVI 6,97% ICF -6,98%    
4 CTG 5.805.250 HVG 6,97% HSG -6,96%    
5 STB 5.142.100 ATG 6,97% HSL -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
17.224.290 7,97% 20.768.940 9,61% -3.544.650    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
823 11,79% 986 14,13% -163    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 7.035.820 HPG 281 HPG 1.667.280    
2 VRE 6.320.350 VHC 249 GMD 493.060    
3 VHC 2.787.020 SAB 206 HSG 415.900    
4 VHM 2.649.750 VRE 187 VND 297.270    
5 MSN 2.247.830 MSN 186 KDH 245.880    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CRC CRC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 21/11/2018.
2 VPH VPH niêm yết và giao dịch bổ sung 1.220.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 31/10/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/10/2018.
3 VRE VRE giao dịch không hưởng quyền – Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1000:225. Số lượng dự kiến phát hành: 427.742.714 cp.