Điểm tin giao dịch 02.11.2018

02/11/2018 15:27

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
02/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 924,86 16,90 1,86% 4.381,47      
VN30   903,43 15,71 1,77% 1.995,31      
VNMIDCAP 953,52 12,98 1,38% 900,64      
VNSMALLCAP 806,19 8,40 1,05% 321,23      
VN100   859,52 14,45 1,71% 2.895,95      
VNALLSHARE 857,07 14,15 1,68% 3.217,18      
VNCOND 990,39 22,15 2,29% 162,30      
VNCONS 812,48 22,49 2,85% 744,70      
VNENE   584,40 15,30 2,69% 132,62      
VNFIN   747,88 14,80 2,02% 554,58      
VNHEAL 1.012,05 -12,86 -1,25% 20,80      
VNIND   637,58 8,68 1,38% 485,69      
VNIT   760,11 17,34 2,33% 50,70      
VNMAT 1.110,18 8,36 0,76% 388,77      
VNREAL 1.215,18 10,22 0,85% 586,80      
VNUTI   783,02 6,65 0,86% 80,48      
VNXALLSHARE 1.303,16 24,48 1,91% 4.032,06      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
209.087.970 3.892      
Thỏa thuận
Put though
13.274.322 490      
Tổng
Total
222.362.292 4.381      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 OGC 37.621.180 TTF 6,98% AGF -6,98%    
2 HSG 12.966.788 KMR 6,98% SC5 -6,96%    
3 HNG 10.977.770 QCG 6,97% ATG -6,96%    
4 ASM 6.223.890 BRC 6,94% DTL -6,94%    
5 STB 6.058.610 FIR 6,94% SBV -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.304.960 9,13% 30.740.608 13,82% -10.435.648    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
840 19,18% 1.081 24,68% -241    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 9.780.000 TCB 273 SVI 1.298.960    
2 HSG 7.435.558 VNM 244 BID 943.620    
3 CNG 2.377.540 SAB 158 DXG 343.120    
4 VNM 2.088.230 VIC 155 VJC 143.630    
5 VHM 1.926.130 VHM 140 MSN 124.210    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CII CII chính thức giao dịch bổ sung 993.600 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/11/2016.
2 KDH KDH chính thức giao dịch bổ sung 1.234.710 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/11/2017.
3 COM COM giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/11/2018 tại tầng 10 tòa nhà Comeco.
4 DXG DXG giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi.
5 CMT CMT giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải quyết quyền lợi của cổ đông sau khi hủy niêm yết, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 11 năm 2018.