Điểm tin giao dịch 05.11.2018

05/11/2018 15:26

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
05/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 925,53 0,67 0,07% 3.168,60      
VN30   904,83 1,40 0,15% 1.389,83      
VNMIDCAP 956,86 3,34 0,35% 696,01      
VNSMALLCAP 806,39 0,20 0,02% 316,20      
VN100   860,78 1,26 0,15% 2.085,84      
VNALLSHARE 858,17 1,10 0,13% 2.402,04      
VNCOND 986,15 -4,24 -0,43% 128,61      
VNCONS 809,12 -3,36 -0,41% 538,12      
VNENE   593,43 9,03 1,55% 103,73      
VNFIN   750,24 2,36 0,32% 373,12      
VNHEAL 1.007,46 -4,59 -0,45% 9,43      
VNIND   638,21 0,63 0,10% 383,10      
VNIT   754,16 -5,95 -0,78% 25,16      
VNMAT 1.112,97 2,79 0,25% 368,52      
VNREAL 1.220,42 5,24 0,43% 408,14      
VNUTI   782,06 -0,96 -0,12% 52,05      
VNXALLSHARE 1.303,39 0,23 0,02% 3.079,51      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
121.121.310 2.428      
Thỏa thuận
Put though
15.426.706 740      
Tổng
Total
136.548.016 3.169      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 6.268.900 FIR 6,99% PXT -7,00%    
2 OGC 6.228.210 DBD 6,99% AGF -6,98%    
3 PVD 4.330.210 GMC 6,98% SBV -6,97%    
4 FLC 4.214.490 VMD 6,97% VPK -6,92%    
5 SBT 3.834.930 HRC 6,97% TGG -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.447.190 8,38% 9.003.279 6,59% 2.443.911    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
514 16,23% 451 14,22% 64    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.250.020 VNM 164 HPG 2.522.600    
2 VFG 2.108.329 HPG 130 GMD 711.760    
3 VRE 1.557.300 VFG 81 MSN 666.810    
4 VNM 1.418.270 VHM 81 SSI 644.550    
5 SSI 1.286.110 MSN 65 KBC 598.930    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TLD TLD niêm yết và giao dịch bổ sung 719.788 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 05/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/10/2018.
2 LSS LSS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tại trụ sở công ty.