HOSE: Lễ trao giải “Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018”

05/11/2018 09:11

(TP.HCM – ngày 02 tháng 11 năm 2018) Hôm nay, Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018 đã diễn ra tại Khách sạn The Reverie Saigon với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đại diện gần 200 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).