Điểm tin giao dịch 07.11.2018

07/11/2018 15:34

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
07/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 922,16 0,11 0,01% 3.163,19      
VN30   899,25 -0,36 -0,04% 1.671,53      
VNMIDCAP 954,14 -4,40 -0,46% 576,25      
VNSMALLCAP 809,89 -0,83 -0,10% 277,21      
VN100   856,71 -0,65 -0,08% 2.247,78      
VNALLSHARE 854,71 -0,55 -0,06% 2.525,00      
VNCOND 983,99 -0,02 0,00% 153,93      
VNCONS 822,42 10,10 1,24% 540,25      
VNENE   579,15 -6,36 -1,09% 93,48      
VNFIN   742,14 -0,86 -0,12% 543,88      
VNHEAL 1.009,64 -13,51 -1,32% 15,55      
VNIND   630,64 -6,21 -0,98% 438,22      
VNIT   741,32 -5,65 -0,76% 35,53      
VNMAT 1.094,83 -11,14 -1,01% 283,34      
VNREAL 1.216,03 -0,46 -0,04% 334,81      
VNUTI   772,65 -7,36 -0,94% 73,84      
VNXALLSHARE 1.298,83 0,53 0,04% 3.061,61      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
126.800.490 2.612      
Thỏa thuận
Put though
16.304.981 551      
Tổng
Total
143.105.471 3.163      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 11.405.740 CMX 6,96% SBV -6,98%    
2 FLC 5.846.360 TGG 6,93% EMC -6,97%    
3 SBT 5.844.480 MDG 6,93% NAV -6,92%    
4 OGC 5.516.030 DTT 6,93% TNT -6,79%    
5 VPB 5.340.280 RIC 6,92% SII -6,77%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.298.300 9,99% 13.120.390 9,17% 1.177.910    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
503 15,90% 414 13,08% 89    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 5.182.000 HPG 131 STB 2.397.070    
2 HPG 3.338.350 VPB 116 GMD 514.250    
3 STB 2.676.490 SCS 98 MSN 496.950    
4 MBB 1.406.580 VNM 63 HPG 489.790    
5 CII 1.316.860 MSN 60 SBT 413.710    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VNG VNG giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2018, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 11 năm 2018.
2 HSL HSL niêm yết và giao dịch bổ sung 3.149.956 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 07/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/10/2018.
3 GIL GIL niêm yết và giao dịch bổ sung 5.151.237 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 07/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/10/2018.
4 NAF NAF giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 3.299.993 cp).
5 CTS CTS niêm yết và giao dịch bổ sung 8.783.640 cp (ESOP) tại HOSE ngày 07/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/10/2018.
6 VHM VHM nhận quyết định niêm yết bổ sung 669.902.368 cp (trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/11/2018.
7 AAM AAM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 29/11/2018.