HOSE: Thư mời tham dự Hội nghị “Báo cáo Phát triển Bền vững tại Doanh nghiệp và Những đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân tới các mục tiêu Phát triển Bền vững”

07/11/2018 09:24

Trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ngành tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đến năm 2020 tại Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM phối hợp cùng Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô và tăng trưởng Xanh của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổ chức chương trình Hội nghị “Báo cáo Phát triển Bền vững tại doanh nghiệp và Những đóng góp của Khu vực Kinh tế tư nhân tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững”.
 
Chương trình diễn ra trong 1 ngày với nội dung xoay quanh các vấn đề về thực hành PTBV trong khu vực tư nhân những năm vừa qua trong bối cảnh biến đổi khí hậu trở thành một vấn đề rất được xã hội quan tâm. Bao gồm 2 phiên sáng và chiều với nội dung cụ thể tại file đính kèm.
 
Thời gian: từ 8h sáng ngày 15 tháng 11 năm 2018
Địa điểm: Khách sạn Majestic Saigon, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
 
Vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 12/11/2018