Điểm tin giao dịch 08.11.2018

08/11/2018 15:22

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 926,28 4,12 0,45% 2.762,68      
VN30   900,40 1,15 0,13% 1.110,39      
VNMIDCAP 962,04 7,90 0,83% 733,50      
VNSMALLCAP 810,04 0,15 0,02% 311,34      
VN100   858,92 2,21 0,26% 1.843,89      
VNALLSHARE 856,80 2,09 0,24% 2.155,23      
VNCOND 974,74 -9,25 -0,94% 145,82      
VNCONS 825,71 3,29 0,40% 389,56      
VNENE   577,75 -1,40 -0,24% 61,03      
VNFIN   742,43 0,29 0,04% 320,88      
VNHEAL 1.017,27 7,63 0,76% 17,53      
VNIND   634,96 4,32 0,69% 362,16      
VNIT   746,35 5,03 0,68% 27,31      
VNMAT 1.092,60 -2,23 -0,20% 245,53      
VNREAL 1.221,38 5,35 0,44% 519,66      
VNUTI   776,15 3,50 0,45% 37,69      
VNXALLSHARE 1.304,14 5,31 0,41% 2.720,89      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
136.692.720 2.432      
Thỏa thuận
Put though
9.085.693 331      
Tổng
Total
145.778.413 2.763      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 16.058.990 RIC 6,98% IDI -12,02%    
2 HAG 5.303.150 ACL 6,97% HRC -6,97%    
3 QCG 5.140.770 HVX 6,94% SBV -6,94%    
4 OGC 4.984.560 NAV 6,94% PTL -6,88%    
5 ASM 3.503.150 CMX 6,91% SGT -6,79%