Điểm tin giao dịch 08.11.2018

08/11/2018 15:22

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 926,28 4,12 0,45% 2.762,68      
VN30   900,40 1,15 0,13% 1.110,39      
VNMIDCAP 962,04 7,90 0,83% 733,50      
VNSMALLCAP 810,04 0,15 0,02% 311,34      
VN100   858,92 2,21 0,26% 1.843,89      
VNALLSHARE 856,80 2,09 0,24% 2.155,23      
VNCOND 974,74 -9,25 -0,94% 145,82      
VNCONS 825,71 3,29 0,40% 389,56      
VNENE   577,75 -1,40 -0,24% 61,03      
VNFIN   742,43 0,29 0,04% 320,88      
VNHEAL 1.017,27 7,63 0,76% 17,53      
VNIND   634,96 4,32 0,69% 362,16      
VNIT   746,35 5,03 0,68% 27,31      
VNMAT 1.092,60 -2,23 -0,20% 245,53      
VNREAL 1.221,38 5,35 0,44% 519,66      
VNUTI   776,15 3,50 0,45% 37,69      
VNXALLSHARE 1.304,14 5,31 0,41% 2.720,89      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
136.692.720 2.432      
Thỏa thuận
Put though
9.085.693 331      
Tổng
Total
145.778.413 2.763      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 16.058.990 RIC 6,98% IDI -12,02%    
2 HAG 5.303.150 ACL 6,97% HRC -6,97%    
3 QCG 5.140.770 HVX 6,94% SBV -6,94%    
4 OGC 4.984.560 NAV 6,94% PTL -6,88%    
5 ASM 3.503.150 CMX 6,91% SGT -6,79%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.575.245 5,20% 6.053.795 4,15% 1.521.450    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
277 10,04% 245 8,88% 32    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.012.840 HPG 79 SBT 708.010    
2 CII 1.132.000 VNM 49 SSI 580.860    
3 SBT 730.010 VHM 45 DXG 507.870    
4 HSG 713.770 NVL 30 GMD 389.850    
5 VRE 707.020 CII 28 VRE 359.280    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TLG TLG chính thức giao dịch bổ sung 750.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/11/2017.
2 C32 C32 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 29/11/2018.
3 IDI IDI giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 11%, ngày thanh toán: 28/11/2018; và trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:9 (số lượng dự kiến: 16.344.870 cp).
4 PNC PNC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 29/11/2018.
5 DLG DLG nhận quyết định niêm yết bổ sung 14.251.905 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/11/2018.
6 VPD VPD nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.096.531 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/11/2018.