Điểm tin giao dịch 09.11.2018

09/11/2018 15:30

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 914,29 -11,99 -1,29% 3.155,56      
VN30   885,65 -14,75 -1,64% 1.469,95      
VNMIDCAP 951,62 -10,42 -1,08% 768,50      
VNSMALLCAP 807,80 -2,24 -0,28% 265,83      
VN100   845,87 -13,05 -1,52% 2.238,45      
VNALLSHARE 844,37 -12,43 -1,45% 2.504,28      
VNCOND 948,99 -25,75 -2,64% 136,16      
VNCONS 814,98 -10,73 -1,30% 520,31      
VNENE   557,69 -20,06 -3,47% 98,10      
VNFIN   727,76 -14,67 -1,98% 418,17      
VNHEAL 1.014,48 -2,79 -0,27% 11,93      
VNIND   625,20 -9,76 -1,54% 360,36      
VNIT   730,58 -15,77 -2,11% 40,48      
VNMAT 1.062,26 -30,34 -2,78% 399,46      
VNREAL 1.219,84 -1,54 -0,13% 412,69      
VNUTI   754,39 -21,76 -2,80% 86,07      
VNXALLSHARE 1.287,82 -16,32 -1,25% 3.176,56      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
131.109.630 2.656      
Thỏa thuận
Put though
17.982.348 499      
Tổng
Total
149.091.978 3.156      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 16.355.350 ACL 6,98% TNT -6,99%    
2 HPG 7.621.440 VNL 6,87% UDC -6,98%    
3 HNG 6.877.330 CMX 6,84% HOT -6,90%    
4 HAG 5.462.590 SVI 6,84% CTF -6,80%    
5 ASM 4.965.140 AGM 6,82% CLG -6,78%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.913.950 6,65% 5.570.620 3,74% 4.343.330    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
380 12,05% 219 6,95% 161    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 3.002.000 HPG 104 HPG 1.182.350    
2 HPG 2.743.110 VPB 66 PVD 801.360    
3 VRE 838.090 VHM 62 SBT 688.170    
4 VHM 824.350 SAB 48 VRE 638.150    
5 HSG 812.290 VNM 43 MSN 395.810    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA1205 HCMA1205 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 15/11/2018.
2 DRH DRH giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/11/2018.
3 ASM ASM giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông có liên quan, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 11/2018.
4 VIC11724 VIC11724 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 23/11/2018.
5 VHM11726 VHM11726 giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vẫn đề thuộc quyền của người sở hữu, dự kiến lấy ý kiến cổ đông vào tháng 11 năm 2018.
6 DAG DAG nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.466.394 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/11/2018.