Điểm tin giao dịch 12.11.2018

12/11/2018 15:40

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 918,12 3,83 0,42% 2.704,40      
VN30   888,20 2,55 0,29% 1.267,07      
VNMIDCAP 950,87 -0,75 -0,08% 592,06      
VNSMALLCAP 807,90 0,10 0,01% 246,55      
VN100   847,62 1,75 0,21% 1.859,13      
VNALLSHARE 846,01 1,64 0,19% 2.105,69      
VNCOND 968,34 19,35 2,04% 97,53      
VNCONS 817,24 2,26 0,28% 341,10      
VNENE   566,18 8,49 1,52% 79,12      
VNFIN   727,93 0,17 0,02% 389,89      
VNHEAL 1.004,52 -9,96 -0,98% 5,62      
VNIND   621,46 -3,74 -0,60% 300,89      
VNIT   743,02 12,44 1,70% 28,28      
VNMAT 1.060,40 -1,86 -0,18% 230,11      
VNREAL 1.220,28 0,44 0,04% 554,27      
VNUTI   761,04 6,65 0,88% 61,31      
VNXALLSHARE 1.289,70 1,88 0,15% 2.636,40      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
109.808.760 2.124      
Thỏa thuận
Put though
15.207.044 581      
Tổng
Total
125.015.804 2.704      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 5.881.220 DTT 7,00% BTP -8,13%    
2 FLC 5.548.440 ANV 6,99% UDC -7,00%    
3 STB 4.618.460 ACL 6,96% HAI -6,99%    
4 NVT 4.485.010 NAV 6,96% DCL -6,98%    
5 ASM 4.048.190 VPK 6,94% DTA -6,98%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.388.960 7,51% 10.090.530 8,07% -701.570    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
299 11,07% 524 19,37% -225    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VIC 2.828.510 VIC 277 HHS 623.630    
2 HPG 2.260.460 HPG 85 SBT 587.340    
3 KBC 2.096.270 VNM 56 GMD 457.140    
4 SSI 1.116.470 HDB 35 KBC 407.070    
5 HDB 1.104.440 SSI 31 SSI 284.130    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 GSP GSP giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 11/2018.
2 BTP BTP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bổ sung năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10,9%, ngày thanh toán: 29/11/2018.
3 BTP BTP giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 13/12/2018 tại Hội trường công ty.
4 HTN HTN (CTCP Hưng Thịnh Incons) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 12/11/2018 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 25.000.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 23.300 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/10/2018.