Điểm tin giao dịch 12.11.2018

12/11/2018 15:40

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 918,12 3,83 0,42% 2.704,40      
VN30   888,20 2,55 0,29% 1.267,07      
VNMIDCAP 950,87 -0,75 -0,08% 592,06      
VNSMALLCAP 807,90 0,10 0,01% 246,55      
VN100   847,62 1,75 0,21% 1.859,13      
VNALLSHARE 846,01 1,64 0,19% 2.105,69      
VNCOND 968,34 19,35 2,04% 97,53      
VNCONS 817,24 2,26 0,28% 341,10      
VNENE   566,18 8,49 1,52% 79,12      
VNFIN   727,93 0,17 0,02% 389,89      
VNHEAL 1.004,52 -9,96 -0,98% 5,62      
VNIND   621,46 -3,74 -0,60% 300,89      
VNIT   743,02 12,44 1,70% 28,28      
VNMAT 1.060,40 -1,86 -0,18% 230,11      
VNREAL 1.220,28 0,44 0,04% 554,27      
VNUTI   761,04 6,65 0,88% 61,31      
VNXALLSHARE 1.289,70 1,88 0,15% 2.636,40      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
109.808.760 2.124      
Thỏa thuận
Put though
15.207.044 581      
Tổng
Total
125.015.804 2.704      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 5.881.220 DTT 7,00% BTP -8,13%    
2 FLC 5.548.440 ANV 6,99% UDC -7,00%    
3 STB 4.618.460 ACL 6,96% HAI -6,99%    
4 NVT 4.485.010 NAV 6,96% DCL -6,98%    
5 ASM 4.048.190 VPK 6,94% DTA -6,98%