Điểm tin giao dịch 13.11.2018

13/11/2018 15:28

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 905,38 -12,74 -1,39% 3.620,31      
VN30   873,87 -14,33 -1,61% 1.406,99      
VNMIDCAP 945,08 -5,79 -0,61% 752,84      
VNSMALLCAP 809,26 1,36 0,17% 344,55      
VN100   835,42 -12,20 -1,44% 2.159,83      
VNALLSHARE 834,51 -11,50 -1,36% 2.504,38      
VNCOND 957,00 -11,34 -1,17% 177,24      
VNCONS 805,66 -11,58 -1,42% 576,52      
VNENE   553,80 -12,38 -2,19% 57,00      
VNFIN   718,05 -9,88 -1,36% 433,91      
VNHEAL 989,72 -14,80 -1,47% 13,24      
VNIND   618,32 -3,14 -0,51% 394,65      
VNIT   737,74 -5,28 -0,71% 30,74      
VNMAT 1.045,46 -14,94 -1,41% 347,26      
VNREAL 1.199,18 -21,10 -1,73% 400,67      
VNUTI   746,00 -15,04 -1,98% 49,28      
VNXALLSHARE 1.272,56 -17,14 -1,33% 3.216,99      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
132.807.600 2.598      
Thỏa thuận
Put though
37.226.382 1.022      
Tổng
Total
170.033.982 3.620      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 26.794.800 CMX 7,00% TMT -7,00%    
2 HNG 8.072.000 HTN 6,98% VSI -7,00%    
3 FLC 7.908.480 TVT 6,97% UDC -6,99%    
4 VPB 6.485.810 PDN 6,97% DRL -6,95%    
5 HPG 6.283.030 NAV 6,94% TGG -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.598.520 6,82% 11.763.630 6,92% -165.110    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
366 10,12% 443 12,25% -77    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 6.538.440 HPG 172 SBT 1.502.440    
2 HPG 4.651.510 VPB 143 GMD 471.330    
3 SBT 1.708.560 SAB 82 HPG 338.150    
4 PVD 1.129.330 VNM 43 HSG 230.310    
5 HDB 472.530 VIC 41 DXG 105.820    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HSG HSG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 14/01/2019 tại Hội trường Thống Nhất.