Điểm tin giao dịch 15.11.2018

15/11/2018 15:20

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 897,15 -3,78 -0,42% 4.058,82      
VN30   864,98 -6,57 -0,75% 2.215,89      
VNMIDCAP 941,71 -3,97 -0,42% 662,15      
VNSMALLCAP 804,34 -1,29 -0,16% 247,25      
VN100   828,14 -6,21 -0,74% 2.878,03      
VNALLSHARE 827,40 -6,06 -0,73% 3.125,28      
VNCOND 949,54 -6,32 -0,66% 112,83      
VNCONS 811,21 -1,56 -0,19% 479,51      
VNENE   546,22 -0,97 -0,18% 60,94      
VNFIN   704,29 -7,32 -1,03% 578,17      
VNHEAL 989,36 1,60 0,16% 5,71      
VNIND   614,73 -1,74 -0,28% 687,20      
VNIT   746,77 -0,82 -0,11% 27,21      
VNMAT 1.008,00 -15,55 -1,52% 374,60      
VNREAL 1.190,19 -16,30 -1,35% 713,26      
VNUTI   736,44 3,67 0,50% 73,85      
VNXALLSHARE 1.259,55 -9,63 -0,76% 3.848,78      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
134.989.500 2.514      
Thỏa thuận
Put though
31.096.537 1.545      
Tổng
Total
166.086.037 4.059      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 15.099.830 BRC 6,99% CDC -7,00%    
2 VPB 12.832.082 AGM 6,99% DRL -6,95%    
3 OGC 9.408.790 DPR 6,97% TNI -6,91%    
4 HPG 6.829.060 NAV 6,95% DAT -6,89%    
5 HNG 5.440.710 APG 6,94% TVT -6,88%