Điểm tin giao dịch 15.11.2018

15/11/2018 15:20

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 897,15 -3,78 -0,42% 4.058,82      
VN30   864,98 -6,57 -0,75% 2.215,89      
VNMIDCAP 941,71 -3,97 -0,42% 662,15      
VNSMALLCAP 804,34 -1,29 -0,16% 247,25      
VN100   828,14 -6,21 -0,74% 2.878,03      
VNALLSHARE 827,40 -6,06 -0,73% 3.125,28      
VNCOND 949,54 -6,32 -0,66% 112,83      
VNCONS 811,21 -1,56 -0,19% 479,51      
VNENE   546,22 -0,97 -0,18% 60,94      
VNFIN   704,29 -7,32 -1,03% 578,17      
VNHEAL 989,36 1,60 0,16% 5,71      
VNIND   614,73 -1,74 -0,28% 687,20      
VNIT   746,77 -0,82 -0,11% 27,21      
VNMAT 1.008,00 -15,55 -1,52% 374,60      
VNREAL 1.190,19 -16,30 -1,35% 713,26      
VNUTI   736,44 3,67 0,50% 73,85      
VNXALLSHARE 1.259,55 -9,63 -0,76% 3.848,78      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
134.989.500 2.514      
Thỏa thuận
Put though
31.096.537 1.545      
Tổng
Total
166.086.037 4.059      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 15.099.830 BRC 6,99% CDC -7,00%    
2 VPB 12.832.082 AGM 6,99% DRL -6,95%    
3 OGC 9.408.790 DPR 6,97% TNI -6,91%    
4 HPG 6.829.060 NAV 6,95% DAT -6,89%    
5 HNG 5.440.710 APG 6,94% TVT -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.354.770 5,03% 12.610.260 7,59% -4.255.490    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
382 9,42% 741 18,27% -359    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 5.161.880 VIC 389 SBT 466.120    
2 VIC 3.985.830 HPG 182 VRE 327.960    
3 HDB 1.413.890 SAB 119 PVD 293.140    
4 STB 530.480 VNM 47 BID 291.610    
5 SAB 485.950 HDB 40 HCM 223.680    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 LHG LHG chính thức giao dịch bổ sung 446.221 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/12/2017.
2 YEG YEG giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 05/12/2018 tại 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TPHCM.
3 CMV CMV giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc nhận chuyển nhượng cổ phần, dự kiến lấy ý kiến cổ đông quý 4 năm 2018.
4 DLG DLG niêm yết và giao dịch bổ sung 14.251.905 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 15/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/11/2018.
5 DBD DBD giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thành lập công ty con, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 21/11/2018 đến ngày 05/12/2018.