Điểm tin giao dịch 16.11.2018

16/11/2018 15:27

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 898,19 1,04 0,12% 3.446,72      
VN30   869,24 4,26 0,49% 1.465,75      
VNMIDCAP 946,50 4,79 0,51% 745,67      
VNSMALLCAP 805,62 1,28 0,16% 284,60      
VN100   831,39 3,25 0,39% 2.211,42      
VNALLSHARE 830,37 2,97 0,36% 2.496,02      
VNCOND 954,48 4,94 0,52% 176,96      
VNCONS 805,20 -6,01 -0,74% 576,37      
VNENE   557,46 11,24 2,06% 63,64      
VNFIN   722,57 18,28 2,60% 466,92      
VNHEAL 1.000,15 10,79 1,09% 11,18      
VNIND   618,87 4,14 0,67% 460,70      
VNIT   756,28 9,51 1,27% 34,85      
VNMAT 1.013,52 5,52 0,55% 162,41      
VNREAL 1.173,57 -16,62 -1,40% 455,32      
VNUTI   756,07 19,63 2,67% 66,48      
VNXALLSHARE 1.261,98 2,43 0,19% 3.289,85      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
142.498.160 2.640      
Thỏa thuận
Put though
18.135.261 807      
Tổng
Total
160.633.421 3.447      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 19.482.950 DXV 6,98% CLL -7,00%    
2 HNG 9.493.240 NAV 6,97% CLW -6,92%    
3 SBT 5.609.080 TNI 6,97% SSC -6,90%    
4 OGC 5.453.340 HDB 6,96% AGM -6,86%    
5 VPB 5.325.960 TVT 6,96% DAT -6,80%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.896.330 5,54% 12.552.936 7,81% -3.656.606    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
358 10,39% 486 14,10% -128    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HDB 3.328.220 HDB 97 BID 1.093.310    
2 PJT 1.947.606 VHM 93 GMD 621.630    
3 GMD 1.641.630 VIC 76 PVD 474.850    
4 VHM 1.307.630 MSN 60 SBT 470.100    
5 BID 1.255.650 VNM 53 KDC 447.100    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PIT PIT giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 12/12/2018 tại Hội trường công ty.
2 IBC IBC giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 21/11/2018 đến 30/11/2018.
3 VHM VHM niêm yết và giao dịch bổ sung 669.902.368 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 16/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/11/2018.