HOSE: Hội nghị Báo cáo Phát triển Bền vững tại doanh nghiệp và Những đóng góp của Khu vực Kinh tế tư nhân tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững

16/11/2018 13:56

Ngày 15/11/2018, Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô – Tăng trưởng Xanh của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức phối hợp với   Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường – Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Sở GDCK TP.HCM đã tổ chức buổi “Hội nghị   Báo cáo Phát triển Bền vững tại doanh nghiệp và Những đóng góp của Khu vực Kinh tế tư nhân tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững” với sự tham dự của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, GRI Việt Nam, IFC& PwC và các công ty niêm yết trên 2 Sở…Đây là sự kiện nhằm đánh giá lại những đóng góp của Khu vực tư nhân vào trong các Mục tiêu PTBV đã được đề ra tại Hội nghị thượng đỉnh COP21 (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)