Điểm tin giao dịch 21.11.2018

21/11/2018 15:39

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 922,56 6,50 0,71% 3.951,72      
VN30   897,10 8,34 0,94% 1.699,09      
VNMIDCAP 956,85 2,43 0,25% 711,65      
VNSMALLCAP 813,91 3,38 0,42% 253,48      
VN100   855,80 7,34 0,87% 2.410,74      
VNALLSHARE 853,97 7,31 0,86% 2.664,22      
VNCOND 990,05 4,94 0,50% 124,26      
VNCONS 822,50 10,46 1,29% 514,37      
VNENE   566,37 -7,11 -1,24% 40,97      
VNFIN   746,55 4,64 0,63% 487,48      
VNHEAL 1.008,50 7,39 0,74% 10,36      
VNIND   629,58 4,64 0,74% 481,60      
VNIT   768,08 4,54 0,59% 69,37      
VNMAT 1.045,26 24,98 2,45% 305,39      
VNREAL 1.227,28 10,51 0,86% 527,59      
VNUTI   756,78 -6,24 -0,82% 94,91      
VNXALLSHARE 1.298,40 12,18 0,95% 3.477,91      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
119.083.100 2.588      
Thỏa thuận
Put though
33.676.273 1.364      
Tổng
Total
152.759.373 3.952      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 7.478.580 FCM 6,98% BTT -6,94%    
2 HDB 7.441.788 DTT 6,97% ABT -6,93%    
3 ITA 6.134.580 MCP 6,96% NAV -6,92%    
4 FLC 5.212.700 SKG 6,88% QCG -6,91%    
5 MBB 5.158.062 DTA 6,87% CMX -6,80%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.414.550 8,78% 16.307.080 10,68% -2.892.530    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
502 12,71% 683 17,28% -181    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 6.580.900 VIC 192 SBT 925.340    
2 HPG 3.217.350 TCB 186 GMD 710.460    
3 GMD 3.147.300 HPG 118 CTG 548.090    
4 AAA 2.333.360 GMD 93 HPG 482.870    
5 VIC 1.968.220 VNM 72 BID 274.400    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 AGF AGF bị chuyển quan diện bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 21/11/2018 do đã khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị ngừng giao dịch.
2 SCR SCR nhận quyết định niêm yết bổ sung 22.188.881 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/11/2018.