Điểm tin giao dịch 22.11.2018

22/11/2018 15:20

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 924,42 1,86 0,20% 4.042,82      
VN30   898,90 1,80 0,20% 1.711,59      
VNMIDCAP 957,09 0,24 0,03% 566,65      
VNSMALLCAP 814,98 1,07 0,13% 256,28      
VN100   857,46 1,66 0,19% 2.278,24      
VNALLSHARE 855,65 1,68 0,20% 2.534,52      
VNCOND 998,68 8,63 0,87% 121,14      
VNCONS 827,75 5,25 0,64% 572,64      
VNENE   561,15 -5,22 -0,92% 43,35      
VNFIN   751,06 4,51 0,60% 476,11      
VNHEAL 1.011,50 3,00 0,30% 16,58      
VNIND   628,71 -0,87 -0,14% 562,17      
VNIT   767,53 -0,55 -0,07% 31,84      
VNMAT 1.031,95 -13,31 -1,27% 263,04      
VNREAL 1.230,10 2,82 0,23% 397,30      
VNUTI   752,56 -4,22 -0,56% 41,81      
VNXALLSHARE 1.303,46 5,06 0,39% 3.637,87      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
114.412.140 2.446      
Thỏa thuận
Put though
41.208.537 1.597      
Tổng
Total
155.620.677 4.043      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HDB 15.279.180 DRL 7,00% EMC -7,00%    
2 SBT 10.259.600 TDW 6,98% NAV -6,99%    
3 VPB 5.004.240 YBM 6,96% DTA -6,98%    
4 STB 4.899.780 HAS 6,95% VPS -6,98%    
5 QCG 4.705.810 SC5 6,94% TEG -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.522.785 10,62% 16.999.935 10,92% -477.150    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
517 12,79% 592 14,65% -75    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 SBT 15.727.180 SBT 346 STB 1.252.440    
2 GMD 1.827.970 VNM 134 SBT 1.166.420    
3 HSG 1.442.680 VIC 102 GMD 819.960    
4 STB 1.287.560 MSN 70 HDB 696.230    
5 VNM 1.114.320 GMD 53 BID 485.790    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 NLG NLG nhận quyết định niêm yết bổ sung 27.560.355 cp (chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/11/2018.