Diễn đàn thường niên 2018: “Quản trị Hướng tới Phát triển Bền vững”

23/11/2018 15:41

Tổng quan

Diễn đàn thường niên 2018 của VCGI/VIOD sẽ mang tới cho Quý vị một chủ đề nóng trong xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời đại ngày nay, đó là “Quản trị Hướng tới Phát triển Bền vững”.

Đây là diễn đàn lần thứ 2 của Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) và cũng là diễn đàn đầu tiên đồng tổ chức cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD). Sự kiện này được hợp tác cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội và đồng hỗ trợ kỹ thuật bởi IFC, SECO và Chính phủ Nhật Bản.

Mục đích

  • Các chủ đề của Diễn đàn thường niên 2018 được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu quan tâm về quản trị phát triển bền vững trên thị trường Việt Nam.
  • Diễn đàn thường niên 2018 nhằm tìm hiểu và trao đổi việc các công ty làm thế nào có thể theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững trong nền kinh tế nóng của Việt Nam.
  • Ra mắt Báo cáo quốc gia 2018 về Quản trị công ty và các chương trình của VIOD dành cho thành viên HĐQT của các công ty.

Lợi ích khi tham gia diễn đàn

  • Giúp các thành viên HĐQT, các lãnh đạo điều hành cấp cao hiểu thêm về xu hướng và các thông lệ thực tiễn về quản trị phát triển bền vững.
  • Các thành viên HĐQT sẽ có cơ hội tìm hiểu, trao đổi thông tin và hiểu thêm về các kỳ vọng của nhà đầu tư đối với vai trò của thành viên HĐQT để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của công ty.
  • Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm

Đối tượng tham dư

  • Chủ tịch và thành viên HĐQT
  • Tổng Giám đốc (CEOs) và các lãnh đạo điều hành cấp cao

Thời gian: Ngày 07/12/2018 từ 8h00 sáng đến 12h00 trưa

Địa điểm: Phòng họp Ballroom 1-2, Tầng 3, KS Sheraton Saigon tại 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đăng ký (miễn phí) trước ngày 05/12/2018 qua email: info@viod.vn hoặc số hotline: +84 (0) 93 624 9697