Điểm tin giao dịch 23.11.2018

23/11/2018 15:18

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
23/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 917,97 -6,45 -0,70% 3.080,60      
VN30   890,62 -8,28 -0,92% 1.196,52      
VNMIDCAP 950,04 -7,05 -0,74% 601,02      
VNSMALLCAP 813,01 -1,97 -0,24% 249,63      
VN100   850,09 -7,37 -0,86% 1.797,54      
VNALLSHARE 848,51 -7,14 -0,83% 2.047,16      
VNCOND 982,33 -16,35 -1,64% 106,44      
VNCONS 818,78 -8,97 -1,08% 386,12      
VNENE   557,83 -3,32 -0,59% 79,01      
VNFIN   740,34 -10,72 -1,43% 387,29      
VNHEAL 1.003,25 -8,25 -0,82% 8,76      
VNIND   622,78 -5,93 -0,94% 337,23      
VNIT   761,21 -6,32 -0,82% 38,12      
VNMAT 1.024,33 -7,62 -0,74% 264,02      
VNREAL 1.231,84 1,74 0,14% 392,35      
VNUTI   746,59 -5,97 -0,79% 40,03      
VNXALLSHARE 1.293,21 -10,25 -0,79% 2.820,98      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
111.905.790 2.102      
Thỏa thuận
Put though
26.059.207 978      
Tổng
Total
137.964.997 3.081      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HSG 8.935.724 VSI 6,95% QCG -6,94%    
2 SBT 7.105.000 VAF 6,93% HU1 -6,85%    
3 OGC 6.520.800 SII 6,88% MDG -6,82%    
4 SAM 5.228.550 ABT 6,82% AGM -6,82%    
5 ASM 4.503.410 DTA 6,76% HVX -6,78%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.260.562 9,61% 10.070.424 7,30% 3.190.138    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
401 13,00% 282 9,15% 119    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TPB 3.064.830 TPB 90 TPB 3.064.830    
2 VPB 2.980.800 VPB 72 SBT 2.596.890    
3 HSG 2.712.604 VIC 70 BID 665.300    
4 SBT 2.604.790 VNM 67 STB 529.990    
5 HPG 1.044.760 SBT 56 GMD 487.010    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA0307 HCMA0307 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 29/11/2018.
2 TCE11721 TCE11721 giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số quyền của trái chủ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông vào tháng 12/2018.