Điểm tin giao dịch 26.11.2018

26/11/2018 15:21

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 921,03 3,06 0,33% 3.606,13      
VN30   895,05 4,43 0,50% 2.219,00      
VNMIDCAP 945,83 -4,21 -0,44% 530,46      
VNSMALLCAP 811,30 -1,71 -0,21% 238,18      
VN100   853,80 3,71 0,44% 2.749,47      
VNALLSHARE 852,24 3,73 0,44% 2.987,65      
VNCOND 992,38 10,05 1,02% 99,56      
VNCONS 835,60 16,82 2,05% 1.512,17      
VNENE   556,49 -1,34 -0,24% 35,08      
VNFIN   736,10 -4,24 -0,57% 272,35      
VNHEAL 1.000,26 -2,99 -0,30% 3,32      
VNIND   621,03 -1,75 -0,28% 325,22      
VNIT   751,53 -9,68 -1,27% 34,14      
VNMAT 1.026,40 2,07 0,20% 285,59      
VNREAL 1.241,80 9,96 0,81% 333,22      
VNUTI   742,68 -3,91 -0,52% 78,23      
VNXALLSHARE 1.299,52 6,31 0,49% 3.559,32      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
90.451.440 1.982      
Thỏa thuận
Put though
28.280.360 1.624      
Tổng
Total
118.731.800 3.606      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MSN 12.729.670 KPF 6,94% DHC -18,82%    
2 SBT 4.142.200 NAV 6,92% VID -15,29%    
3 FLC 3.617.470 LGC 6,90% TIE -6,99%    
4 ASM 3.358.420 C47 6,77% VAF -6,94%    
5 AAA 3.153.010 CEE 6,73% AGM -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.261.722 6,96% 11.693.252 9,85% -3.431.530    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
465 12,89% 429 11,90% 36    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.079.520 VNM 206 VNM 799.070    
2 CTG 2.000.400 VIC 129 HPG 723.660    
3 VNM 1.696.870 VHM 77 STB 358.280    
4 AAA 1.634.980 HPG 74 HDB 351.000    
5 DLG 1.455.250 SAB 52 BID 165.180    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA1405 HCMA1405 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 30/11/2018.
2 SAB SAB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 12/12/2018.
3 SAB SAB giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trích lập bổ sung Quỹ phát triển khoa học công nghệ 2018, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 04/12/2018.
4 VPD VPD niêm yết và giao dịch bổ sung 4.096.531 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 26/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/11/2018.
5 DHC DHC giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 (số lượng dự kiến: 6.891.954 cp), thực hiện quyền mua chứng khoán theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 3.445.977 cp), với giá 18.000 đ/cp.
6 VID VID giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 2.552.276 cp).
7 TDG TDG niêm yết và giao dịch bổ sung 3.870.000 cp (trả cổ tức năm 2016 & năm 2017) tại HOSE ngày 26/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2018.
8 RDP RDP nhận quyết định niêm yết bổ sung 5.656.786 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/11/2018.