Điểm tin giao dịch 27.11.2018

27/11/2018 15:32

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 923,12 2,09 0,23% 3.673,20      
VN30   895,30 0,25 0,03% 1.652,66      
VNMIDCAP 942,84 -2,99 -0,32% 644,73      
VNSMALLCAP 807,83 -3,47 -0,43% 270,90      
VN100   854,25 0,45 0,05% 2.297,38      
VNALLSHARE 852,70 0,46 0,05% 2.568,28      
VNCOND 983,22 -9,16 -0,92% 126,68      
VNCONS 848,58 12,98 1,55% 733,63      
VNENE   555,55 -0,94 -0,17% 53,48      
VNFIN   728,10 -8,00 -1,09% 409,45      
VNHEAL 997,23 -3,03 -0,30% 10,99      
VNIND   620,33 -0,70 -0,11% 450,61      
VNIT   756,49 4,96 0,66% 35,49      
VNMAT 1.028,39 1,99 0,19% 278,33      
VNREAL 1.242,54 0,74 0,06% 400,65      
VNUTI   742,50 -0,18 -0,02% 61,19      
VNXALLSHARE 1.301,25 1,73 0,13% 3.220,01      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
109.001.530 2.297      
Thỏa thuận
Put though
43.637.013 1.376      
Tổng
Total
152.638.543 3.673      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TPB 18.313.350 TIX 7,00% ACL -9,19%    
2 SBT 7.240.450 BIC 6,97% DXV -7,00%    
3 OGC 4.686.820 PLP 6,93% AGM -6,99%    
4 FLC 4.134.665 TEG 6,90% QCG -6,96%    
5 MBB 4.043.460 VNE 6,81% HVG -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
12.042.464 7,89% 10.277.854 6,73% 1.764.610    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
694 18,89% 605 16,48% 89    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VNM 3.812.998 VNM 479 VNM 943.230    
2 KDH 2.978.430 VHM 106 HPG 666.610    
3 HPG 2.849.890 HPG 102 SSI 604.790    
4 VHM 1.354.750 VIC 94 STB 586.330    
5 VIC 919.410 KDH 82 GMD 300.010    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 BCG BCG giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 06/12/2018 đến ngày 21/12/2018.
2 POM POM niêm yết và giao dịch bổ sung 55.895.001 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 27/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/11/2018.
3 ACL ACL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 05/12/2018.