HOSE: Quyết định niêm yết cổ phiếu TTE

27/11/2018 10:45

Sở GDCK TP.HCM quyế định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh như sau: