Điểm tin giao dịch 28.11.2018

28/11/2018 15:29

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 930,20 7,08 0,77% 3.251,03      
VN30   901,40 6,10 0,68% 1.823,07      
VNMIDCAP 947,08 4,24 0,45% 676,83      
VNSMALLCAP 806,84 -0,99 -0,12% 253,99      
VN100   859,78 5,53 0,65% 2.499,91      
VNALLSHARE 857,92 5,22 0,61% 2.753,89      
VNCOND 986,12 2,90 0,29% 109,54      
VNCONS 856,03 7,45 0,88% 942,18      
VNENE   558,80 3,25 0,59% 42,55      
VNFIN   734,17 6,07 0,83% 400,04      
VNHEAL 996,14 -1,09 -0,11% 7,85      
VNIND   625,29 4,96 0,80% 419,72      
VNIT   757,32 0,83 0,11% 24,89      
VNMAT 1.020,28 -8,11 -0,79% 302,53      
VNREAL 1.252,42 9,88 0,80% 428,74      
VNUTI   746,56 4,06 0,55% 65,39      
VNXALLSHARE 1.309,14 7,89 0,61% 3.313,51      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
96.777.710 2.094      
Thỏa thuận
Put though
39.582.141 1.157      
Tổng
Total
136.359.851 3.251      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 SBT 8.397.810 DRL 6,93% DTT -6,99%    
2 MSN 5.501.430 VMD 6,92% TIE -6,99%    
3 KDH 5.285.530 TGG 6,89% MCP -6,94%    
4 HPG 4.490.120 DTA 6,81% SVT -6,94%    
5 EIB 4.404.880 RIC 6,76% THG -6,87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
12.431.660 9,12% 12.307.840 9,03% 123.820    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
535 16,46% 480 14,76% 55    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 KDH 10.039.230 KDH 281 VNM 980.610    
2 HPG 3.179.830 VNM 180 STB 424.370    
3 VNM 1.403.970 HPG 112 GMD 268.710    
4 HDB 980.560 VHM 51 SSI 265.510    
5 PVD 830.410 MSN 44 HDB 210.540    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CII11803 CII11803 giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tài sản mới, dự kiến lấy ý kiến cổ đông vào tháng 12/2018.
2 UDC UDC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 01%, ngày thanh toán: 17/12/2018.
3 MSH MSH (CTCP may Sông Hồng) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 28/11/2018 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 47.628.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 45.000 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2018.
4 NSC NSC nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.291.988 cp (trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/11/2018.