Điểm tin giao dịch 28.11.2018

28/11/2018 15:29

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 930,20 7,08 0,77% 3.251,03      
VN30   901,40 6,10 0,68% 1.823,07      
VNMIDCAP 947,08 4,24 0,45% 676,83      
VNSMALLCAP 806,84 -0,99 -0,12% 253,99      
VN100   859,78 5,53 0,65% 2.499,91      
VNALLSHARE 857,92 5,22 0,61% 2.753,89      
VNCOND 986,12 2,90 0,29% 109,54      
VNCONS 856,03 7,45 0,88% 942,18      
VNENE   558,80 3,25 0,59% 42,55      
VNFIN   734,17 6,07 0,83% 400,04      
VNHEAL 996,14 -1,09 -0,11% 7,85      
VNIND   625,29 4,96 0,80% 419,72      
VNIT   757,32 0,83 0,11% 24,89      
VNMAT 1.020,28 -8,11 -0,79% 302,53      
VNREAL 1.252,42 9,88 0,80% 428,74      
VNUTI   746,56 4,06 0,55% 65,39      
VNXALLSHARE 1.309,14 7,89 0,61% 3.313,51      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
96.777.710 2.094      
Thỏa thuận
Put though
39.582.141 1.157      
Tổng
Total
136.359.851 3.251      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 SBT 8.397.810 DRL 6,93% DTT -6,99%    
2 MSN 5.501.430 VMD 6,92% TIE -6,99%    
3 KDH 5.285.530 TGG 6,89% MCP -6,94%    
4 HPG 4.490.120 DTA 6,81% SVT -6,94%    
5 EIB 4.404.880 RIC 6,76% THG -6,87%