HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần May Sông Hồng

28/11/2018 10:56

Hôm nay, ngày 28/11/2018, Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã chính thức niêm yết 47.628.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là MSH (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)