Điểm tin giao dịch 29.11.2018

29/11/2018 15:34

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 926,79 -3,41 -0,37% 2.955,99      
VN30   897,58 -3,82 -0,42% 1.652,06      
VNMIDCAP 944,30 -2,78 -0,29% 495,74      
VNSMALLCAP 802,07 -4,77 -0,59% 213,62      
VN100   856,24 -3,54 -0,41% 2.147,80      
VNALLSHARE 854,23 -3,69 -0,43% 2.361,42      
VNCOND 974,93 -11,19 -1,13% 140,79      
VNCONS 847,91 -8,12 -0,95% 478,67      
VNENE   551,16 -7,64 -1,37% 44,20      
VNFIN   731,71 -2,46 -0,34% 507,78      
VNHEAL 1.004,67 8,53 0,86% 12,52      
VNIND   630,28 4,99 0,80% 390,46      
VNIT   758,87 1,55 0,20% 40,06      
VNMAT 997,59 -22,69 -2,22% 311,92      
VNREAL 1.253,94 1,52 0,12% 330,16      
VNUTI   741,25 -5,31 -0,71% 94,46      
VNXALLSHARE 1.304,80 -4,34 -0,33% 2.909,68      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
117.424.890 2.507      
Thỏa thuận
Put though
14.393.454 449      
Tổng
Total
131.818.344 2.956      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 OGC 8.434.060 THG 6,99% NNC -8,43%    
2 SBT 5.357.120 SC5 6,99% PDN -6,96%    
3 HSG 4.841.520 KAC 6,95% DTA -6,93%    
4 FLC 4.407.670 LAF 6,87% OPC -6,91%    
5 HPG 4.389.480 EMC 6,87% RIC -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.164.500 6,95% 8.214.850 6,23% 949.650    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
474 16,05% 379 12,81% 96    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 1.864.980 VNM 188 VNM 711.520    
2 VNM 1.474.220 VHM 67 SSI 699.610    
3 HSG 862.500 HPG 65 VCB 644.590    
4 VHM 850.570 VIC 53 SBT 566.170    
5 VRE 772.450 VJC 47 STB 510.800    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 GAS GAS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 24/12/2018 tại trụ sở chính.
2 NNC NNC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, ngày thanh toán: 25/12/2018.
3 HCM HCM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 21/12/2018.