Điểm tin giao dịch 30.11.2018

30/11/2018 16:01

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
30/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 926,54 -0,25 -0,03% 4.089,01      
VN30   894,79 -2,79 -0,31% 2.446,83      
VNMIDCAP 946,65 2,35 0,25% 602,49      
VNSMALLCAP 803,65 1,58 0,20% 305,92      
VN100   854,79 -1,45 -0,17% 3.049,31      
VNALLSHARE 853,07 -1,16 -0,14% 3.355,23      
VNCOND 974,94 0,01 0,00% 188,04      
VNCONS 850,97 3,06 0,36% 645,00      
VNENE   558,08 6,92 1,26% 56,69      
VNFIN   735,94 4,23 0,58% 746,45      
VNHEAL 1.009,22 4,55 0,45% 7,51      
VNIND   627,04 -3,24 -0,51% 825,02      
VNIT   758,69 -0,18 -0,02% 30,51      
VNMAT 981,00 -16,59 -1,66% 404,04      
VNREAL 1.247,31 -6,63 -0,53% 387,34      
VNUTI   745,78 4,53 0,61% 53,75      
VNXALLSHARE 1.303,29 -1,51 -0,12% 3.969,87      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
128.769.250 2.864      
Thỏa thuận
Put though
29.817.479 1.225      
Tổng
Total
158.586.729 4.089      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 20.714.536 VHG 10751,06% VHM -98,81%    
2 HPG 7.491.520 SAM 3576,47% PTB -98,35%    
3 TPB 7.383.620 ITA 1900,00% TCT -95,73%    
4 OGC 6.253.900 PPI 1764,08% LDG -95,61%    
5 FTM 5.649.540 KSH 1683,44% SCS -94,74%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.036.372 8,85% 13.725.819 8,66% 310.553    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
635 15,53% 648 15,85% -13    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 5.252.780 VNM 314 VNM 980.700    
2 VNM 2.463.020 HPG 175 PVD 858.380    
3 VRE 2.089.040 VIC 80 DIG 702.580    
4 BID 1.454.290 VRE 65 GMD 486.480    
5 HDB 1.349.450 VHM 64 BID 446.130    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CEE CEE giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 24/12/2018.
2 HVH HVH (CTCP đầu tư và công nghệ HVC) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 30/11/2018 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 20.000.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.600 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2018.
3 SCR SCR niêm yết và giao dịch bổ sung 22.188.881 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 30/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/11/2018.
4 NLG NLG niêm yết và giao dịch bổ sung 27.560.355 cp (chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu) tại HOSE ngày 30/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/11/2018.
5 HTN HTN giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 17/12/2018; và trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 3.750.000 cp).