HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

30/11/2018 13:20

Ngày 30/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 20.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (mã chứng khoán: HVH) lên niêm yết và giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 200 tỷ đồng (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).