Điểm tin giao dịch 03.12.2018

03/12/2018 15:31

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
03/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 951,59 25,05 2,70% 4.885,72      
VN30   921,72 26,93 3,01% 2.376,50      
VNMIDCAP 966,27 19,62 2,07% 884,25      
VNSMALLCAP 809,85 6,20 0,77% 273,14      
VN100   878,73 23,94 2,80% 3.260,74      
VNALLSHARE 876,19 23,12 2,71% 3.533,89      
VNCOND 1.005,37 30,43 3,12% 209,29      
VNCONS 875,79 24,82 2,92% 498,37      
VNENE   582,92 24,84 4,45% 124,33      
VNFIN   767,72 31,78 4,32% 909,22      
VNHEAL 1.026,24 17,02 1,69% 18,31      
VNIND   636,10 9,06 1,44% 708,15      
VNIT   793,06 34,37 4,53% 73,36      
VNMAT 1.018,77 37,77 3,85% 328,18      
VNREAL 1.260,35 13,04 1,05% 435,95      
VNUTI   775,50 29,72 3,99% 220,60      
VNXALLSHARE 1.337,11 33,82 2,59% 4.414,89      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
158.946.860 3.531      
Thỏa thuận
Put though
50.885.213 1.355      
Tổng
Total
209.832.073 4.886      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 27.059.840 DTT 6,99% CTF -26,79%    
2 STB 10.754.800 NKG 6,97% TGG -7,00%    
3 MBB 10.288.180 COM 6,96% DTA -6,97%    
4 ROS 9.820.580 HAS 6,96% BBC -6,92%    
5 CTG 6.826.140 HVH 6,95% KMR -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.843.080 7,07% 10.631.610 5,07% 4.211.470    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
595 12,17% 452 9,25% 142    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.859.850 VNM 221 STB 2.070.740    
2 DXG 2.608.350 HPG 133 HDB 668.620    
3 VRE 2.458.190 VRE 77 VNM 652.810    
4 STB 2.231.820 VHM 69 BID 512.600    
5 VNM 1.672.910 DXG 66 DXG 479.650    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SFI SFI chính thức giao dịch bổ sung 535.153 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/12/2016.
2 BTT BTT chính thức giao dịch bổ sung 310.648 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/01/2018.
3 BID10406 BID10406 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 18/12/2018.
4 CTF CTF giao dịch không hưởng quyền –  thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,2% (số lượng dự kiến: 21.600.000 cp).
5 TPB TPB nhận quyết định niêm yết bổ sung 116.842.075 cp (phát hành riêng lẻ và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2018.