Điểm tin giao dịch 04.12.2018

04/12/2018 15:31

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 958,84 7,25 0,76% 5.029,39      
VN30   927,46 5,74 0,62% 2.072,55      
VNMIDCAP 970,31 4,04 0,42% 1.502,33      
VNSMALLCAP 812,31 2,46 0,30% 305,51      
VN100   884,10 5,37 0,61% 3.574,88      
VNALLSHARE 881,54 5,35 0,61% 3.880,39      
VNCOND 1.008,03 2,66 0,26% 143,91      
VNCONS 889,46 13,67 1,56% 589,30      
VNENE   579,78 -3,14 -0,54% 82,48      
VNFIN   769,81 2,09 0,27% 1.229,83      
VNHEAL 1.027,78 1,54 0,15% 20,23      
VNIND   638,47 2,37 0,37% 463,74      
VNIT   793,91 0,85 0,11% 68,42      
VNMAT 1.017,44 -1,33 -0,13% 337,45      
VNREAL 1.269,64 9,29 0,74% 811,37      
VNUTI   772,80 -2,70 -0,35% 125,99      
VNXALLSHARE 1.348,26 11,15 0,83% 4.621,35      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
177.097.760 3.661      
Thỏa thuận
Put though
50.320.857 1.368      
Tổng
Total
227.418.617 5.029      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 38.906.128 HVH 7,00% MCP -6,99%    
2 TCB 23.430.160 LGC 6,97% CMT -6,97%    
3 MBB 7.706.990 HTT 6,97% VPK -6,97%    
4 FLC 6.927.400 PNC 6,96% HTL -6,96%    
5 STB 5.838.070 CTF 6,92% DAT -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
12.166.290 5,35% 12.035.161 5,29% 131.129    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
627 12,46% 593 11,80% 34    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 3.737.550 VNM 308 VRE 1.112.130    
2 VNM 2.278.860 VIC 166 STB 912.290    
3 HPG 2.107.990 VRE 121 VNM 598.620    
4 VIC 1.628.180 VHM 112 DXG 461.980    
5 HDB 1.450.200 MSN 95 HT1 343.150    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA1605 HCMA1605 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 10/12/2018.
2 DVP DVP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 20/12/2018.
3 VAF VAF giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 21/12/2018.
4 NLG NLG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,97%, ngày thanh toán: 19/12/2018.
5 SFG SFG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 28/12/2018.
6 NVL11605 NVL11605 hủy niêm yết tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 05/12/2018, ngày GD cuối cùng: 04/12/2018.