Ngân hàng TMCP Đông Nam Á hướng dẫn thủ tục mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

08/12/2018 17:37

Kính gửi: Quý vị Cổ đông và Nhà Đầu tư,
Để thực hiện mua hoặc/ và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của SeABank theo Thông báo số 1368/2018/TB-SeABank ngày 08/12/2018, Quý vị Cổ đông và Nhà Đầu tư thực hiện theo Hướng dẫn quy trình và thủ tục mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Thông tin chi tiết tại đây .