Ngân hàng TMCP Đông Nam Á phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn

07/12/2018 17:32

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Trân trọng