HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

10/12/2018 11:28

Ngày 10/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 28.490.400 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (mã chứng khoán: TTE) lên niêm yết và giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt hơn 284 tỷ đồng.