Ngân hàng TMCP Đông Nam Á công bố thông tin Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

10/12/2018 17:14

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank trân trọng công bố thông tin Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Thông tin chi tiết tại đây.

Trân trọng.