Điểm tin giao dịch 12.12.2018

12/12/2018 15:19

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 961,28 6,70 0,70% 5.143,73      
VN30   927,70 5,36 0,58% 2.125,56      
VNMIDCAP 977,10 9,66 1,00% 1.119,57      
VNSMALLCAP 814,14 2,27 0,28% 263,85      
VN100   885,02 5,38 0,61% 3.245,13      
VNALLSHARE 882,34 5,11 0,58% 3.508,98      
VNCOND 1.024,98 12,97 1,28% 120,11      
VNCONS 888,85 -0,15 -0,02% 440,63      
VNENE   586,77 7,36 1,27% 111,20      
VNFIN   770,01 5,58 0,73% 749,90      
VNHEAL 1.019,65 6,28 0,62% 7,01      
VNIND   638,28 6,04 0,96% 781,83      
VNIT   790,13 5,34 0,68% 74,66      
VNMAT 997,41 5,47 0,55% 296,93      
VNREAL 1.275,63 6,19 0,49% 861,79      
VNUTI   769,86 5,14 0,67% 57,15      
VNXALLSHARE 1.346,92 7,91 0,59% 4.260,58      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
143.971.260 2.809      
Thỏa thuận
Put though
78.101.470 2.335      
Tổng
Total
222.072.730 5.144      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 27.598.430 QCG 6,98% RIC -6,95%    
2 ITA 15.850.570 TTE 6,94% SPM -6,92%    
3 KBC 13.754.310 CMX 6,91% TIE -6,92%    
4 MBB 11.993.725 KAC 6,83% TDW -6,90%    
5 EIB 9.979.795 HT1 6,69% HVH -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
28.941.934 13,03% 20.630.040 9,29% 8.311.894    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
910 17,70% 839 16,31% 71    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 MBB 11.581.630 VNM 337 KBC 1.626.780    
2 VRE 9.738.490 VRE 317 CII 788.520    
3 KBC 2.526.840 MBB 276 HBC 432.970    
4 VNM 2.511.790 FPT 65 NKG 330.000    
5 HPG 1.829.960 HPG 61 HNG 295.210    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VRE VRE nhận quyết định niêm yết bổ sung 427.739.677 cp (tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/12/2018.